บี.เอส. ขนส่ง


บี.เอส. ขนส่ง

Full Description


หจก. บี.เอส. ขนส่ง
รับบริการขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุบลราชธานีที่อยู่ (ภาษาไทย)

738 หมู่ 12 ขุมทรัพย์ 6 พุทธมณฑล สาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

738 Moo 12, Khumsap 6, Phutthamonthon Sai 3 Rd., Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2888-0267, 0-2224-5030

Fax

0-2888-0268, 0-2888-0265

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: