ปรีดาภาคใต้ขนส่ง


ปรีดาภาคใต้ขนส่ง

Full Description


หจก. ปรีดาภาคใต้ขนส่ง
บริการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวนที่อยู่ (ภาษาไทย)

31/10 บางแวก แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

31/10 Bangwaek Rd., Bangphai, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2410-3420, 0-2410-3160

Fax

0-2410-3174

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: