พีดี. โมเดิร์นพลาส

chittai@asiaaccess.net.th, pdmp2004@yahoo.com


พีดี. โมเดิร์นพลาส

Full Description


บจก. พีดี. โมเดิร์นพลาส

  • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และบริการพิมพ์
  • ผลิตและจำหน่ายพลาสติกเพื่องานวิศวกรรม
  • รับฉีดพลาสติก
  • ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

121/237-239 หมู่ 6 เอกชัย 66/5 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

121/237-239 Moo 6, Ekkachai 66/5, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2898-7082-4

Fax

0-2416-2454

%d bloggers like this: