ย่งฮง (ประเทศไทย)

salesdept@yonghong.co.th


ย่งฮง (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ย่งฮง (ประเทศไทย)
จำหน่ายเครื่องควบคุม ปั๊มเคมี ปั๊มอิเล็กทรอนิกส์ ปั๊มน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

27/10 ประชานิมิต 1 พหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

27/10 Prachanimitr 1, Phahonyothin 11 Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2618-3000

Fax

0-2618-2575-6, 0-2618-2848

ย่งฮง (ประเทศไทย)

salesdept@yonghong.co.th


ย่งฮง (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ย่งฮง (ประเทศไทย)
จำหน่ายปั๊มเคมี ปั๊มอิเล็กทรอนิกส์ ปั๊มน้ำ และเครื่องควบคุมที่อยู่ (ภาษาไทย)

27/10 ประชานิมิต 1 พหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

27/10 Prachanimitr 1, Phahonyothin 11 Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2618-3000

Fax

0-2618-2575-6, 0-2618-2848

%d bloggers like this: