ลภณ กรุ๊ป บจก. (ฝ่ายเทคโนโลยี)

apcthailandnet@gmail.com


ลภณ กรุ๊ป บจก. (ฝ่ายเทคโนโลยี)

Full Description


ลภณ กรุ๊ป บจก. (ฝ่ายเทคโนโลยี)
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ไฟฟ้าโรงงาน อุปกรณ์ติดตั้งเดินสายระบบไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

63/31. ก หมู่ 2 สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

63/31. ก Moo 2, Sukhumvit Rd., Bangmuangmai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2383-2243

Fax

0-2755-2405

%d bloggers like this: