อัพเปอร์ คลาส ฟุตแวร์

upclass@ksc.th.com


อัพเปอร์ คลาส ฟุตแวร์

Full Description


บจก. อัพเปอร์ คลาส ฟุตแวร์
ผลิตและจำหน่ายรองเท้า



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

117/106-107 หมู่ 6 เอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กทม.

Address (English)

117/106-107 Moo 6, Ekkachai-Bangbon Rd., Bangbon, Bangkhunthian, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2451-0864-5, 0-2451-0881-2, 0-2802-3676-7

Fax

0-2451-0882, 0-2455-6336

%d bloggers like this: