อิมเมจ อิมแพค

info@imageimpact.co.th


อิมเมจ อิมแพค

Full Description


บจก. อิมเมจ อิมแพค
ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ และรับจัดงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

408/30 อาคารพหลโยธิน เพลส พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

408/30 Phaholyothin Place Bldg., Phaholyothin Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2357-1180-3

Fax

0-2357-1185

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: