อีโคพลาส

ecoplast@ecoplastthailand.com


อีโคพลาส

Full Description


บจก. อีโคพลาส
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกแท่ง-แผ่นที่อยู่ (ภาษาไทย)

46/171 หมู่ 12 นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

46/171 Moo 12, Nuanchan Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2949-9752, 0-2949-9809

Fax

0-2949-9756

อีโคพลาส

ecoplast@ecoplastthailand.com


อีโคพลาส

Full Description


บจก. อีโคพลาส
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกแท่ง-แผ่นที่อยู่ (ภาษาไทย)

46/171 หมู่ 12 นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

46/171 Moo 12, Nuanchan Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2949-9752, 0-2949-9809

Fax

0-2949-9756

%d bloggers like this: