เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์

thailand@jvkmovers.com


เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์

Full Description


บจก. เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์
บริการขนย้าย ขนส่ง บรรจุหีบห่อ และดำเนินพิธีการศุลกากรที่อยู่ (ภาษาไทย)

222 กรุงเทพฯ-กรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

222 Krungthep-Kreetha Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2379-4646

Fax

0-2379-5050

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: