เจ. ชิปปิ้ง เซอร์วิส

j.shipping@yahoo.com


เจ. ชิปปิ้ง เซอร์วิส

Full Description


บจก. เจ. ชิปปิ้ง เซอร์วิส
บริการขนถ่ายสินค้าบนเรือและบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ตรวจรับสินค้าบนเรือที่อยู่ (ภาษาไทย)

153 อาคารมาโณทาวเวอร์ พร้อมพงษ์ สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

153 Promphong, Sukhumvit Rd., Khlongtan-Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2261-0946, 0-2261-6399

Fax

0-2261-4808

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: