เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง

i7eng@hotmail.com


เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง
ผลิตเครื่องทำน้ำร้อน จำหน่ายและนำเข้าหม้อต้มน้ำร้อน, ไฟฟ้า, แก๊ส, พลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

125, 127 สุขุมวิท 105 สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

125, 127 Sukhumvit 105, Sukhumvit Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-4366, 0-2744-5683

Fax

0-2749-2960

%d bloggers like this: