เอบีแอนด์ดี เอ็นจิเนียริ่ง


เอบีแอนด์ดี เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. เอบีแอนด์ดี เอ็นจิเนียริ่ง
ออกแบบและติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับหล่อเย็นเครื่องจักรที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/6 หมู่ 2 รัตนโกสินทร์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

47/6 Moo 2, Ratthanakosin Rd., Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2948-0459-60

Fax

0-2519-8798

%d bloggers like this: