เอ็กซ์.เอ็ม.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง


เอ็กซ์.เอ็ม.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. เอ็กซ์.เอ็ม.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง
จำหน่ายอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม นิวเมติก ไฮดรอลิก ไฟฟ้า มอเตอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

67/117 เชื้อเพลิง (อมร) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

67/117 Amorn, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2672-8870-1

Fax

0-2249-5907

%d bloggers like this: