เอ็น.บี.พี.คอร์ปอเรชั่น


เอ็น.บี.พี.คอร์ปอเรชั่น

Full Description


บจก. เอ็น.บี.พี.คอร์ปอเรชั่น
จำหน่ายอุปกรณ์อินดัสทรีคอนโทรล โซลีนอยวาล์ว เพรสเซอร์สวิทช์ คอนโทรล ปั๊มน้ำ-ลมที่อยู่ (ภาษาไทย)

86/306 หมู่ 7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.

Address (English)

86/306 Moo 7, Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2451-0692

Fax

0-2451-0692

เอ็น.บี.พี.คอร์ปอเรชั่น


เอ็น.บี.พี.คอร์ปอเรชั่น

Full Description


บจก. เอ็น.บี.พี.คอร์ปอเรชั่น
จำหน่ายระบบทำความเย็น ฟรีออนและแอมโมเนียที่อยู่ (ภาษาไทย)

86/306 หมู่ 7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.

Address (English)

86/306 Moo 7, Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2451-0692

Fax

0-2451-0692