เอ็น บี เจ ทรานเอ็กซ์เพรส


เอ็น บี เจ ทรานเอ็กซ์เพรส

Full Description


บจก. เอ็น บี เจ ทรานเอ็กซ์เพรส
บริการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ รายจุด รายวัน เหมารายเดือนที่อยู่ (ภาษาไทย)

43/232 ลาดพร้าว 80 ลาดพร้าว แขวง เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

43/232 Latphrao 80, Latphrao Rd., Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2932-6505-6

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: