เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์

info@npvequipment.co.th


เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์

Full Description


หจก. เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์
นำเข้า และจำหน่ายท่อ อุปกรณ์ และรับเหมางานระบบน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

464, 466 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

464, 466 Krungthonburi 4, Krungthonburi Rd., Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2438-1634

Fax

0-2438-2463, 0-2439-2869

เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์

info@npvequipment.co.th


เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์

Full Description


หจก. เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์
นำเข้า และจำหน่ายท่อ อุปกรณ์ และรับเหมางานระบบน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

464, 466 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

464, 466 Krungthonburi 4, Krungthonburi Rd., Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2438-1634

Fax

0-2438-2463, 0-2439-2869

เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์

info@npvequipment.co.th


เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์

Full Description


หจก. เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์
จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

464, 466 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

464, 466 Krungthonburi 4, Krungthonburi Rd., Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2438-1634

Fax

0-2438-2463, 0-2439-2869

เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์

info@npvequipment.co.th


เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์

Full Description


หจก. เอ็น.พี.วี.อีควิปเม้นท์
จำหน่ายโซ่ส่งกำลังและลำเลียง TYCที่อยู่ (ภาษาไทย)

464, 466 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

464, 466 Krungthonburi 4, Krungthonburi Rd., Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2438-1634

Fax

0-2438-2463, 0-2439-2869

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: