โปรเจ็ค วิซาร์ด

wizardp@truemail.co.th


โปรเจ็ค วิซาร์ด

Full Description


บจก. โปรเจ็ค วิซาร์ด
จำหน่ายเครื่องฉีดน้ำ, เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ, เครื่องกวาด, เครื่องขัด, เครื่องอัดลมอุตสาหกรรมและเครื่องมือลมที่อยู่ (ภาษาไทย)

72/17 หมู่ 5 นวมินทร์ 77 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

72/17 Moo 5, Nawamin 77, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2379-0414 (Auto)

Fax

0-2379-1098

โปรเจ็ค วิซาร์ด

wizardp@truemail.co.th


โปรเจ็ค วิซาร์ด

Full Description


บจก. โปรเจ็ค วิซาร์ด
จำหน่ายเครื่องมือลม เครื่องอัดลม เครื่องทำลมแห้ง เครื่องฉีดน้ำ เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ เครื่องกวาด-ขัดที่อยู่ (ภาษาไทย)

72/17 หมู่ 5 นวมินทร์ 77 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

72/17 Moo 5, Nawamin 77, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2379-0414 (Auto)

Fax

0-2379-1098

Category (หมวดหมู่)

โปรเจ็ค วิซาร์ด

wizardp@truemail.co.th


โปรเจ็ค วิซาร์ด

Full Description


บจก. โปรเจ็ค วิซาร์ด
จำหน่ายเครื่องอัดลมอุตสาหกรรมและเครื่องมือลม เครื่องฉีดน้ำ เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ เครื่องกวาด เครื่องขัดที่อยู่ (ภาษาไทย)

72/17 หมู่ 5 นวมินทร์ 77 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

72/17 Moo 5, Nawamin 77, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2379-0414 (Auto)

Fax

0-2379-1098

โปรเจ็ค วิซาร์ด

wizardp@truemail.co.th


โปรเจ็ค วิซาร์ด

Full Description


บจก. โปรเจ็ค วิซาร์ด
จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง บริการรอก-เครน กว้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

72/17 หมู่ 5 นวมินทร์ 77 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

72/17 Moo 5, Nawamin 77, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2379-0414 (Auto)

Fax

0-2379-1098