โมดูล่าร์ คอมพาวด์

sales@modularcoldroom.com


โมดูล่าร์ คอมพาวด์

Full Description


บจก. โมดูล่าร์ คอมพาวด์
ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและบริการสำหรับห้องรักษาอุณหภูมิที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/86 หมู่ 5 เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

50/86 Moo 5, Phetchakasem Rd., Raikhing, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73210

Tel.

0-2420-6125, 0-2420-2885

Fax

0-2420-6129, 0-2420-4462

โมดูล่าร์ คอมพาวด์

sales@modularcoldroom.com


โมดูล่าร์ คอมพาวด์

Full Description


บจก. โมดูล่าร์ คอมพาวด์
จำหน่ายพลาสติกม่านริ้วใสสำหรับห้องเย็นที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/86 หมู่ 5 เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

50/86 Moo 5, Phetchakasem Rd., Raikhing, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73210

Tel.

0-2420-6125, 0-2420-2885

Fax

0-2420-6129, 0-2420-4462

โมดูล่าร์ คอมพาวด์

sales@modularcoldroom.com


โมดูล่าร์ คอมพาวด์

Full Description


บจก. โมดูล่าร์ คอมพาวด์
ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและบริการห้องรักษาอุณหภูมิที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/86 หมู่ 5 เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

50/86 Moo 5, Phetchakasem Rd., Raikhing, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73210

Tel.

0-2420-6125, 0-2420-2885

Fax

0-2420-6129, 0-2420-4462

โมดูล่าร์ คอมพาวด์

sales@modularcoldroom.com


โมดูล่าร์ คอมพาวด์

Full Description


บจก. โมดูล่าร์ คอมพาวด์
ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและบริการห้องฉนวนสำหรับรักษาอุณหภูมิที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/86 หมู่ 5 เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

50/86 Moo 5, Phetchakasem Rd., Raikhing, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73210

Tel.

0-2420-6125, 0-2420-2885

Fax

0-2420-6129, 0-2420-4462

%d bloggers like this: