โยคกะอิชิ (ประเทศไทย)


โยคกะอิชิ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. โยคกะอิชิ (ประเทศไทย)
ขนถ่ายสินค้าทางเรือและทางอากาศที่อยู่ (ภาษาไทย)

888/187-189 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 18 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

888/187-189 Mahatun Plaza Bldg., 18th Fl., Ploenchit Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2253-6782

Fax

0-2254-4988

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: