โลจิสเทค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิสเซส

info@logistech-distribution.com


โลจิสเทค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิสเซส

Full Description


บจก. โลจิสเทค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิสเซส
การบรรจุและแบ่งบรรจุผ้า อิเล็กทรอนิกส์, โรงพักและกระจายสินค้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

118 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Address (English)

118 Moo 1, Hi-Tech Industrial Estate, Banlen, Bangpa-in, Phranakhonsi-ayutthaya

Zip code

13160

Tel.

0-3535-1976

Fax

0-3535-1889

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: