โอกาโมโต ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)


โอกาโมโต ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. โอกาโมโต ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)
แบ่งบรรจุและคลังเก็บสินค้าประเภทชิ้นส่วน อะไหล่ รถบรรทุกที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/655 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 7 ต.พานทอง อ.พานทอง ชลบุรี

Address (English)

700/655 Moo 1, Amata Nakhon Industrial Estate, Phase 7 Panthong, Phanthong, Chonburi

Zip code

20160

Tel.

0-3821-0278-85

Fax

0-3821-0286

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: