โอลิมปิค บีสเนซ

chatinan@olympiccoolers.com


โอลิมปิค บีสเนซ

Full Description


บจก. โอลิมปิค บีสเนซ
ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำน้ำเย็น, เครื่องกรองน้ำ, ขวดพลาสติกขนาด 5 แกลลอนที่อยู่ (ภาษาไทย)

2723 เพชรบุรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

2723 Phetchaburi Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2318-2009, 0-2318-2086

Fax

0-2717-2867

%d bloggers like this: