ใต้แซ

suebphung@loxinfo.co.th


ใต้แซ

Full Description


บจก. ใต้แซ
ตัวแทนเดินเรือที่อยู่ (ภาษาไทย)

126/1 ระหว่างซอย 6-8 นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

126/1 Nanglinchi Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2286-3821-9

Fax

0-2286-0757

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: