ไทยรุ่งโรจน์ ไพศาล

trp-phisan@yahoo.com, trp-phisan@hotmail.com


ไทยรุ่งโรจน์ ไพศาล

Full Description


บจก. ไทยรุ่งโรจน์ ไพศาล

  • จำหน่ายอุปกรณ์ท่อ
  • จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
  • จำหน่ายสายไฟฟ้า
  • จำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ด-เบรกเกอร์สวิตช์ตัดตอน-แมกเนติกสวิตช์
  • จำหน่ายโคมไฟ-หลอดไฟ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

21/587-589 หมู่ 12 บางนา-ตราด กม.2 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

21/587-589 Moo 12, Bangna-Trad Rd., Km.2, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2398-0159

Fax

0-2398-1864, 0-2398-1384

%d bloggers like this: