ไอซีเอส เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์)


ไอซีเอส เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. ไอซีเอส เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์)
บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนทางอากาศทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ (ภาษาไทย)

719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

719 KPN Tower, Rama IX Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2717-1024-6

Fax

0-2717-1028

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: