ไอยรา อินเตอร์เทรด

sales@iyaraintertrade.co.th


ไอยรา อินเตอร์เทรด

Full Description


บจก. ไอยรา อินเตอร์เทรด
จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและให้บริการที่อยู่ (ภาษาไทย)

121 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น22 ห้อง121/071 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

121 RS Tower, 22nd Fl., Room 121/071 Ratchadapisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2012-6456

Fax

0-2012-6459

%d bloggers like this: