เอเซี่ยนวัน ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)

asianone_suppy@yahoo.co.th


เอเซี่ยนวัน ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)

Full Description


หจก. เอเซี่ยนวัน ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)

  • จำหน่ายเครื่องมือต่างๆ ท่อ อุปกรณ์เชื่อมต่อ สายยาง วาล์ว เทปล่อน
  • จำหน่ายท่อประปา ท่อทองแดง ท่ออ่อน อุปกรณ์เชื่อมต่อ สายยาง นอต-สกรู
  • จำหน่ายวาล์ว บอลวาล์ว บัตเตอร์ฟลายวาล์ว โกฟวาล์ว


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

5/6 ถ. ศรีนครินทร์ ม.2 ต. สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ

Zip code

10270

Tel.

02-186-3340 , 02-186-3341 , 02-186-3285

Fax

02-186-3284

%d bloggers like this: