ซี.จี.เอส. (ประเทศไทย)

cgsthaisolution@gmail.com


ซี.จี.เอส. (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ซี.จี.เอส. (ประเทศไทย)

นำเข้าวัสดุดิบสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ นำเข้าและจำหน่ายกระดาษนวัตกรรมสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

370/7 ชั้น 5 ตึกสุพัตรา ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

370/7 5th floor Supattra Building Rama IX Road, Bangkapi, Huaikwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

02-369-2990

Fax

02-369-2763