เจริญเมืองแมชชินเนอรี่

info@crm.co.th


เจริญเมืองแมชชินเนอรี่

Full Description


บจก. เจริญเมืองแมชชินเนอรี่

  • นำเข้าสินค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรม ระบบมอเตอร์เกียร์ ปั๊มลม อินเวอร์เตอร์ โบว์เวอร์
  • จำหน่ายอุปกรณ์วาล์ว เชื่อมสเตนเลส ท่อสเตนเลส แผ่นสเตนเลส มอเตอร์ ฮาร์ดแวร์
  • นำเข้าและจำหน่ายสินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรม

0823 CRM_FPFC_P4ที่อยู่ (ภาษาไทย)

164/1 อาคารเกรียงไกร วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.

Address (English)

164/1 Wisutthikasat Rd., Banphanthom, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2281-5331, 0-2280-8431-5

Fax

0-2280-8033-5