News & Information

W1080

Special Promotion for 2019 Directory

งายตอการคนหามีขอมูลครบ ตามที่คุณตองการ แจกฟรี ถึงผูประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป ภาครัฐและเอกชน นิคมตางๆ เพื่อความคุมคาของนักลงทุน

(ภาษาไทย) พิธีวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 67 ปี

พิธีวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 67 ปี ณ. สโมสรการท่าเรือฯ

tlf_6-11-60

(ภาษาไทย) PEA จับมือ ดิ เอ็กซ์ซิบิส พร้อมเปิดเวที “ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017” 16-18 พ.ย. นี้ ที่ไบเทค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เดินหน้า จับมือ บริษัท เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดงานแสดงสินค้าจากประเทศเยอรมนี และ บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด พร้อมจัดงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 (Thailand Lighting Fair 2017)

food_19-10-60

(ภาษาไทย) ส.อ.ท.-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-สถาบันอาหาร เผยยอดส่งออกอาหารไทย 9 เดือนแรกปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.3% คาดปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.7%

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร แถลงผลการส่งออกอาหารไทย 9 เดือนแรกปี 2560

eu_19-10-60

(ภาษาไทย) ไทยผนึกกำลัง EU ส่งต่อความรู้การขจัดความยากจน ด้วยการผลิตและใช้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9

งานสัมมนา เรื่องผลิตและใช้อย่างพอเพียง เพื่อช่วยลดความยากจน “Poverty Reduction through SCP” โดยใช้แนวทางการบริโภคที่ยั่งยืนมาแก้ไขปัญหา

The 2017 IFLA APR Congress

(ภาษาไทย) สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค “2017 IFLA ASIA-PACIFIC REGIONAL CONGRESS”

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เตรียมจัดงานการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค “2017 IFLA ASIA-PACIFIC REGIONAL CONGRESS” ขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวความคิด “BLUE, GREEN AND CULTURE”…

coe_16-10-60

(ภาษาไทย) สภาวิศวกรมุ่งเสริมแกร่งวิศวกรจีนรุ่น 2

ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฝึกอบรมและทดสอบวิศวกรจีนในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง..

elec_16-10-60

(ภาษาไทย) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เผยอนาคตอุตสาหกรรม Smart Electronics ยุค Thailand 4.0

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการศึกษายุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยไปสู่ Smart Electronics ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0..

(ภาษาไทย) การป้องกันระบบไฟฟ้า สำหรับผูใชไฟฟาอุตสาหกรรม : ทฤษฎี และกรณีศึกษา

การป้องกันระบบไฟฟ้า สำหรับผูใชไฟฟาอุตสาหกรรม : ทฤษฎี และกรณีศึกษา

(ภาษาไทย) YG Directory ฉบับปรับปรุงใหม่

YG Directory ฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มผลประโยชน์ให้ลูกค้าด้วย หน้าพิเศษรายละเอียดสินค้าได้จุใจในราคาที่ไม่แพง

(ภาษาไทย) การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 28 สวสท. ’59

10-11 พฤศจิกายน 2559
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง

(ภาษาไทย) รายละเอียดหนังสือ-วารสารและงานนิทรรศการ

รายละเอียดหนังสือ-วารสารและงานนิทรรศการ

DSC_0028

(ภาษาไทย) รถตักล้อยาง SDLG รุ่น LG968

รถตักล้อยาง SDLG รุ่น LG968 บุ้งกี๋ขนาด 6 ตัน เพื่องานอุตสาหกรรมก่อสร้างและงานเหมือง คุ้มค่า คืนทุนไว

(ภาษาไทย) ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและนิทรรศการ Green Forum 2015

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและนิทรรศการ Green Forum 2015 หัวข้อ “เปิดนโยบายและเทคนิคการลงทุนพลังงานทดแทนไทย ปี’58″

(ภาษาไทย) นโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนไทยปี ’58

ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนไทยปี 58” โดย ฯพณฯ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

(ภาษาไทย) สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านกับ YG Directory

สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านกับ YG Directory

(ภาษาไทย) นโยบายการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย

สัมมนาการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558 ครั้งที่ 1

Green Network Forum 2014

Green Network Forum 2014