News & Information

W1080

Special Promotion for 2019 Directory

งายตอการคนหามีขอมูลครบ ตามที่คุณตองการ แจกฟรี ถึงผูประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป ภาครัฐและเอกชน นิคมตางๆ เพื่อความคุมคาของนักลงทุน

(ภาษาไทย) พิธีวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 67 ปี

พิธีวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 67 ปี ณ. สโมสรการท่าเรือฯ

tlf_6-11-60

(ภาษาไทย) PEA จับมือ ดิ เอ็กซ์ซิบิส พร้อมเปิดเวที “ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017” 16-18 พ.ย. นี้ ที่ไบเทค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เดินหน้า จับมือ บริษัท เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดงานแสดงสินค้าจากประเทศเยอรมนี และ บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด พร้อมจัดงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 (Thailand Lighting Fair 2017)

food_19-10-60

(ภาษาไทย) ส.อ.ท.-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-สถาบันอาหาร เผยยอดส่งออกอาหารไทย 9 เดือนแรกปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.3% คาดปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.7%

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร แถลงผลการส่งออกอาหารไทย 9 เดือนแรกปี 2560

eu_19-10-60

(ภาษาไทย) ไทยผนึกกำลัง EU ส่งต่อความรู้การขจัดความยากจน ด้วยการผลิตและใช้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9

งานสัมมนา เรื่องผลิตและใช้อย่างพอเพียง เพื่อช่วยลดความยากจน “Poverty Reduction through SCP” โดยใช้แนวทางการบริโภคที่ยั่งยืนมาแก้ไขปัญหา

The 2017 IFLA APR Congress

(ภาษาไทย) สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค “2017 IFLA ASIA-PACIFIC REGIONAL CONGRESS”

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เตรียมจัดงานการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค “2017 IFLA ASIA-PACIFIC REGIONAL CONGRESS” ขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวความคิด “BLUE, GREEN AND CULTURE”…

coe_16-10-60

(ภาษาไทย) สภาวิศวกรมุ่งเสริมแกร่งวิศวกรจีนรุ่น 2

ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฝึกอบรมและทดสอบวิศวกรจีนในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง..

elec_16-10-60

(ภาษาไทย) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เผยอนาคตอุตสาหกรรม Smart Electronics ยุค Thailand 4.0

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการศึกษายุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยไปสู่ Smart Electronics ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0..

(ภาษาไทย) การป้องกันระบบไฟฟ้า สำหรับผูใชไฟฟาอุตสาหกรรม : ทฤษฎี และกรณีศึกษา

การป้องกันระบบไฟฟ้า สำหรับผูใชไฟฟาอุตสาหกรรม : ทฤษฎี และกรณีศึกษา

(ภาษาไทย) YG Directory ฉบับปรับปรุงใหม่

YG Directory ฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มผลประโยชน์ให้ลูกค้าด้วย หน้าพิเศษรายละเอียดสินค้าได้จุใจในราคาที่ไม่แพง