ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย)

graphic@fujifilm.co.th


ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย)

Full Description


บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

  • ผู้นำด้านเครื่องพิมพ์เพลตสำหรับงานพิมพ์ทุกขนาด
  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพ แล็บสี ผลิตภัณฑ์แมกเนติก

ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

388 อาคารเอส.พี. ชั้น 8 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

388 8th Fl., S.P. Bldg., Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2270-6000

Fax

0-2270-6006-7

%d bloggers like this: