มีฟ้า เอ็นจิเนียริ่ง

meefah_eng@hotmail.com


มีฟ้า เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. มีฟ้า เอ็นจิเนียริ่ง

จำหน่ายและตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบ อุปกรณ์ไฮดรอลิก และนิวเมติก

Ebook 2022-2023_Page_5ที่อยู่ (ภาษาไทย)

147/4 ประชาชื่น 37 ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

147/4 Prachachuen 37, Prachachuen Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2587-6432, 080-229-8299, 061-395-9890, 083-478-9539

Fax

0-2587-6433