นวไทย อินเตอร์เทรด

info@navathai.co.th


นวไทย อินเตอร์เทรด

Full Description


บจก. นวไทย อินเตอร์เทรด

  • จำหน่าย นำเข้าและส่งออกเข็มที่ใช้กับจักรอุตสาหกรรม
  • จำหน่ายเคมีภัณฑ์


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

388/33 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.

Zip code

10230

Tel.

0-2056-3630

Fax

0-2082-0322

%d bloggers like this: