หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป

info@nghenvelope.com


หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป
ซองจดหมาย

Full Description


บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด

ผลิตและจำหน่ายซองจดหมาย ซองเอกสาร ซองแอร์เมล์ ซองใส่ CD ให้คำปรึกษา และออกแบบซ่องตามขนาดที่ต้องการ

หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ปที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/9 หมู่ 1 พระราม 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

99/9 Moo 1, Rama II Rd., Bangnamchuet, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-2451-4031-2, 0-2451-4265

Fax

0-2451-4264