นิฟโก้ (ไทยแลนด์)


นิฟโก้ (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. นิฟโก้ (ไทยแลนด์)

  • ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  • ผลิต ซ่อมแซม แม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก โลหะ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/420 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี

Address (English)

700/420 Moo 7, Amata Nakhon Industrial Estate, Don Hua Lor, Mueang, Chonburi

Zip code

20000

Tel.

0-3845-4165

Fax

0-3845-4173