นัฐคอน คอปอเรชั่น บจก.


นัฐคอน คอปอเรชั่น บจก.

Full Description


นัฐคอน คอปอเรชั่น บจก.

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างเฉพาะงานขัดพื้นและก่อสร้างเฉพาะงานทุกชนิดทุกประเภท

51ที่อยู่ (ภาษาไทย)

17/7 ม.5 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

Zip code

20160

Tel.

0-3820-6467, 080-691-1234