พี.เค.ซี. โลหะการ

pkclohakarn@hotmail.com


พี.เค.ซี. โลหะการ

Full Description


บจก. พี.เค.ซี. โลหะการ
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ตัดไฟ โฮม ซีเคียวริตี้ ผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องโลหะทุกชนิด ให้บริการงานพับกล่องโลหะ ขึ้นรูปด้วยระบบ CNC พับกล่องงานไฟฟ้าทุกชนิดตามแบบที่ต้องการ เช่น กล่องอิเล็กทรอนิกส์ ตู้ไฟ ตู้สวิทซ์บอร์ด กล่องเครื่องขยายเสียง กล่องตู้ไฟฉุกเฉิน ตู้ Rack แท่นเครื่องขยายเสียงและอื่นๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

37/166 หมู่ 9 นวลทอง เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

37/166 Moo 9, Nuanthong, Setthakit Rd., Suanluang, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74110

Tel.

0-2810-0251-3

Fax

0-2810-1316

%d bloggers like this: