พี.เอส.พี. ทรานสปอร์ต

chonvattanakul@yahoo.com


พี.เอส.พี. ทรานสปอร์ต

Full Description


บจก. พี.เอส.พี. ทรานสปอร์ต
บริการขนส่งสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/149 หมู่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

100/149 Moo 1, Thachin, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3482-0519-24 ต่อ 2114

Fax

0-3442-1289

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: