เพาเวอร์เทค แอ๊ดวานซ์ซิสเต็มส์

info@powertech.co.th, contaut@powertech.co.th


เพาเวอร์เทค แอ๊ดวานซ์ซิสเต็มส์

Full Description


บจก. เพาเวอร์เทค แอ๊ดวานซ์ซิสเต็มส์
นำเข้าเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) ระบบ Modular, Parallel Redundant UPSที่อยู่ (ภาษาไทย)

74/43-45 จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

74/43-45 Charatmueang Rd., Rongmueang, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2216-6324-8

Fax

0-2216-6195

%d bloggers like this: