โพเคียวเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

pcmsai4@yahoo.com


โพเคียวเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. โพเคียวเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
จำหน่ายเครื่องมือช่างอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

90/219 หมู่ 10 พุทธมณฑล สาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

90/219 Moo 10, Phutthamonthon Sai 4 Rd., Om-Noi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74130

Tel.

0-2813-3214-5

Fax

0-2813-3213

%d bloggers like this: