เอส.เอ พรีซิชั่น


เอส.เอ พรีซิชั่น

Full Description


บจก. เอส.เอ พรีซิชั่น

ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับ Electric Products and Automotiveที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/491 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี

Address (English)

700/491 Moo 7, Amata Nakhon Industrial Estate, Donhualor, Mueang, Chonburi

Zip code

20000

Tel.

0-3845-4047-50

Fax

0-3845-4051

%d bloggers like this: