เอส.พี. วายส์แอนด์เคเบิ้ลส์

spwires@hotmail.com


เอส.พี. วายส์แอนด์เคเบิ้ลส์

Full Description


บริษัท เอส.พี. วายส์แอนด์เคเบิ้ลส์ จำกัด

  • นำเข้าและจำหน่ายสายไฟฟ้า สายเคเบิล
  • นำเข้ามอเตอร์เซอร์กิตเบรคเกอร์ แมคเนติคคอนแทคเตอร์ มิเนเจอร์เซอร์กิต โมลเคสเบรคเกอร์ แอร์เซอร์กิต พ็อกซิมิตี้สวิทช์ ไทม์เมอร์
  • นำเข้าสายไฟ สายเมน สายชีล สายแบน สายยาง สายซิลิโคน สายทนความร้อน สายวายริ่งตู้คอนโทรล

เอส.พี. วายส์แอนด์เคเบิ้ลส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

111/23, 113/22 บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

111/23, 113/22 Boromratchonnee Rd., Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2434-0099

Fax

0-2434-3251, 0-2884-9644

%d bloggers like this: