ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

salesapa4@gmail.com


ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง

จำหน่าย อุปกรณ์ระบบระบายอากาศ ท่อดักส์, ท่อส่งลม (Ducting Equipment) หัวจ่าย หรือหน้ากากแอร์ (Air grille diffuser),ท่ออ่อน ท่อย่น (Flexible duct hose) , พัดลมหอยโข่ง (Blower) ใบพัดแบบ Backward และ ใบพัดแบบกรงกระรอก หรือ Forward Type ,พัดลมฟาร์ม (Agricultural Farm Fan),พัดลมอุตสาหกรรม (Industrial Fan),พัดลมไอเย็น (Evaporative unit),แผงรังผึ้ง (Cooling pad),มอเตอร์ต่างๆ,ชุดเกียร์ทดรอบ(Gear Reducer),มอเตอร์เกียร์,พร้อมจัดส่งรวดเร็ว ทั่วประเทศที่อยู่ (ภาษาไทย)

26/1 หมู่ 7 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

26/1 Moo 7 Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2998-7137-8

Fax

0-2998-7139