สินฑร (1994) บจก.

info@sintorn.co.th


สินฑร (1994) บจก.

Full Description


บจก. สินฑร เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (1994)

จำหน่ายปั๊มน้ำ

0515 Sintonที่อยู่ (ภาษาไทย)

181/4 ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

181/4 Srinakharin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2321-7117

Fax

0-2322-2479

Category (หมวดหมู่)