ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล

support@sritongec.com


ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล

Full Description


หจก. ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล

บริการชุบอะลูมิเนียม โครเมียม ฉีดพลาสติก และชุบสุญญากาศ

ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ลที่อยู่ (ภาษาไทย)

119, 298 หมู่ 11 สุขสวัสดิ์ 92 (ส.ไทยเสรี 2) สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Address (English)

119, 298 Moo 11, Suksawad 92 (S.Thaiseri 2), Suksawad Rd., Naikhlongbangplakot, Phrasamutchedi, Samutprakan

Zip code

10290

Tel.

0-2425-8743-5, 0-2425-8514

Fax

0-2425-8748

%d bloggers like this: