ที.ซี. สกรูน๊อตอินดัสทรี บจก.

tcscrewnut@hotmail.com


ที.ซี. สกรูน๊อตอินดัสทรี บจก.
สกรู น๊อต

Full Description


บจก. ที.ซี. สกรูน๊อตอินดัสทรี

ผลิตสกรู น๊อต รีเวท หมุดย้ำ สตัด สลัก งานสั่งทำพิเศษ

YG2018_0513-TC-Screwnut_Pที่อยู่ (ภาษาไทย)

24/14 หมู่ 1 พระราม 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

24/14 Moo 1, Rama II Rd., Bangnamchuet, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3481-3697-9

Fax

0-3481-2399