เทมป์เมกเกอร์

tempmaker@hotmail.com


เทมป์เมกเกอร์
ระบบทำความเย็น

Full Description


บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด

  • รับออกแบบ ติดตั้งระบบทำความเย็น และจำหน่าย Heat Exchanger PHE, CBE, Falling Film
  • จำหน่าย Air Dry ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์
  • จำหน่าย Plate Heat Exchanger สำหรับทำน้ำร้อนจากแอร์ และรับออกแบบติดตั้งระบบทำความเย็น
  • ออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายเครื่องทำความเย็น Plate Heat Exchanger และอปุกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-เย็น

เทมป์เมกเกอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

46, 48 พรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

46, 48 Phromrat Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2450-3881-2

Fax

0-2450-3880