ไทยสกรีนสโตร์

thaiscreen@gmail.com


ไทยสกรีนสโตร์

Full Description


บจก. ไทยสกรีนสโตร์

จำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์-บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1575/2-3 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

1575/2-3 Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2270-0797, 0-2271-4944

Fax

0-2270-0813

%d bloggers like this: