ที เอ็น ซี คิเนติกเอ็นจิเนียริ่ง

tnc_kinetic@hotmail.com


ที เอ็น ซี คิเนติกเอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


หจก. ที เอ็น ซี คิเนติกเอ็นจิเนียริ่ง

ติดตั้งเครื่องจักร ปรับปรุงแก้ไขระบบวางท่อในโรงงาน ระบบขนส่งวัสดุด้วยลม ระบบกำจัดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

27/104 หมู่ 6 พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

27/104 Moo 6, Phutthamonthon Sai 4 Rd., Krathumlom, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73110

Tel.

0-2429-6271

Fax

0-2429-6271

%d bloggers like this: