ยูนิเวอร์แซล เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี

uetuni@truemail.com


ยูนิเวอร์แซล เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี
ติดตั้งระบบท่อ

Full Description


บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด

  • ออกแบบและติดตั้งระบบท่อของโรงงานอุตสาหกรรม
  • ออกแบบ ติดตั้ง บริการงานระบบ พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ระบบเดินท่อน้ำ ท่อลม ท่อแก๊ส คูลลิ่งทาวเวอร์ ปั๊มน้ำ
  • ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบเครื่องทำความเย็น
  • ออกแบบและติดตั้งระบบท่อของโรงงานอุตสาหกรรม

ยูนิเวอร์แซล เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยีที่อยู่ (ภาษาไทย)

3 พัฒนาการ 50 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

3 Phatthanakan 50, Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2720-4420

Fax

0-2720-4422-3

%d bloggers like this: